fiber

เมไฟเบอร์ (MeiFiber) เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยเพิ่มเส้นใยอาหาร ( Dietary supplement ) ให้กับร่างกาย คุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกส์ (Prebiotics) ซึ่งเป็นอาหารให้กับแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ เพื่อเสริมสร้างสุขลักษณะที่ดีในการขับถ่าย ควรรับประทานเมไฟเบอร์เป็นประจำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 อาทิตย์ อย่างน้อย 1 ซอง วันละครั้ง โดยผสมกับเครื่องดื่ม ร้อน เย็น หรืออาหารที่ชอบได้ตามต้องการ ส่วนประกอบของ เมไฟเบอร์ อินูลิน (Inulin) 2.5 กรัม โพลีเด็กซ์โตรส (Polydextrose)  2.5 กรัม ซึ่งเส้นใยอาหารทั้ง 2 ชนิดนี้ เป็นเส้นใยอาหารประเภทที่ละลายน้ำได้ เมื่อระบบขับถ่ายดี ช่วยในการลดเวลาที่ของเสียตกค้างอยู่ในลำไส้ จะส่งผลให้สุขภาพผิวดีและสดใสตามไปด้วย โดย เมไฟเบอร์ ผ่านกระบวนการผลิตที่มีความเทคนิคพิเศษเฉพาะที่ได้มาตรฐานระดับสากล ผลิตและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ใยอาหาร (Dietary supplement) คืออะไร เหตุใดจึงสำคัญ ? ใยอาหารเป็นหนึ่งในสารอาหารที่สำคัญและจำเป็นต่อการรักษาสุขภาพที่ดี การได้รับใยอาหารไม่พอเพียงส่งผลให้สภาวะลำไส้ใหญ่ไม่ดี แบคทีเรียไม่ดีสามารถเติบโตได้ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ ได้แก่ […]